Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Güncel Metin kutusu boş mesajı alıyorum.

berkcangol

Yeni kullanıcı
TDN Kullanıcı
Katılım
5 Nis 2021
Mesajlar
1
Sürekli metin kutusu boş uyarısı alıyorum, metinRef'e değer veremedim sanırım, string de ve return de sorun var. Yeni yeni başlıyorum çok karıştı. Yardımcı olursanız sevinirim, nereye ne yazmam lazım?

Java:
{

  Ref metinRef;
  String benimRefim ="";

  DatabaseReference metinYukleYolu;
  Task yuklemeGorevi;

  ImageView image_Kapat;
  TextView txt_Gonder;
  EditText edt_Gonderi_Hakkinda;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_gonderi);

    image_Kapat= findViewById(R.id.close_Gonderi);
    txt_Gonder= findViewById(R.id.txt_Gonder);
    edt_Gonderi_Hakkinda= findViewById(R.id.edt_Gonderi_Hakkinda);

    metinYukleYolu= FirebaseDatabase.getInstance().getReference("gonderiler");

    image_Kapat.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        startActivity(new Intent(GonderiActivity.this,AnaSayfaActivity.class));
        finish();
      }
    });

    txt_Gonder.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        metinYukle();
      }
    });
  }

  private String metinAl(Ref ref)
  {
    ContentResolver contentResolver = getContentResolver();
    MimeTypeMap mime = MimeTypeMap.getSingleton();

    return mime.getExtensionFromMimeType(contentResolver.toString());
  }

  private void metinYukle() {

    ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
    progressDialog.setMessage("Gönderiliyor..");
    progressDialog.show();
    //Metin Yükleme Kodları
    if (metinRef != null)
    {
      DatabaseReference metinYolu = metinYukleYolu.child(System.currentTimeMillis()
          +"."+metinAl(metinRef));
      yuklemeGorevi = metinYolu.get();
      yuklemeGorevi.continueWithTask(new Continuation() {
        @Override
        public Object then(@NonNull Task task) throws Exception {

          if (!task.isSuccessful())
          {
            throw task.getException();
          }

          return metinYolu.getRef();
        }
      }).addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Ref>() {
        @Override
        public void onComplete(@NonNull Task<Ref> task) {
          if (task.isSuccessful())
          {
            Ref kaydetmeRefi = task.getResult();
            benimRefim =kaydetmeRefi.toString();

            DatabaseReference veriYolu = FirebaseDatabase.getInstance().getReference("Gonderiler");

            String gonderiId = veriYolu.push().getKey();

            HashMap<String,Object> hashMap = new HashMap<>();

            hashMap.put("gonderiId",gonderiId);
            hashMap.put("gonderiHakkinda",edt_Gonderi_Hakkinda.getText().toString());
            hashMap.put("gonderen",FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser().getUid());

            veriYolu.child(gonderiId).setValue(hashMap);

            progressDialog.dismiss();

            startActivity(new Intent(GonderiActivity.this,AnaSayfaActivity.class));
            finish();
          }
          else
          {
            Toast.makeText(GonderiActivity.this, "Gönderme başarısız!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        }
      }).addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
          Toast.makeText(GonderiActivity.this, ""+e.getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      });
    }
    else
    {
      Toast.makeText(this, "Metin kutusu boş", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

  }
}