Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Vb.Net Excel Uygulaması

Admin

TurkDevelopers
Yönetici
TDN Admin
Katılım
30 Nis 2020
Mesajlar
107
Konum
Ankara
Kodların çalışması için öncelikle Excel Nesne Kitaplığı'nı projemize eklememiz gerekiyor.
 • Project -> Add Reference
vbnet_excel.PNG

 • COM sekmesinde, Microsoft Excel Nesne Kitaplığı'nı (Microsoft Excel Object Library) bulun ve seçin.
vbnet_excel_1.PNG


Vb.Net:
Imports _excel = Microsoft.Office.Interop.Excel
Public Class Form1
  Private Sub btnExcel_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnExcel.Click
    Dim appXL As _excel.Application
    Dim wbXl As _excel.Workbook
    Dim shXL As _excel.Worksheet
    Dim raXL As _excel.Range

    'Excel'i başlatalım.
    appXL = CreateObject("Excel.Application")
    appXL.Visible = True

    'Yeni bir çalışma kitabı ekleyelim.
    wbXl = appXL.Workbooks.Add
    shXL = wbXl.ActiveSheet

    'Hücrelere tablo başlıklarını ekleyelim.
    shXL.Cells(1, 1).Value = "Adı"
    shXL.Cells(1, 2).Value = "Soyadı"
    shXL.Cells(1, 3).Value = "Tam Adı"
    shXL.Cells(1, 4).Value = "Bölümü"

    'A1: D1' arası hücreleri kalın ve hizalamayı ortalı olarak biçimlendirelim.
    With shXL.Range("A1", "D1")
      .Font.Bold = True
      .VerticalAlignment = _excel.XlVAlign.xlVAlignCenter
    End With

    'Aynı anda birden çok değer ayarlamak için bir dizi oluşturalım.
    Dim ogrenciler(5, 2) As String
    ogrenciler(0, 0) = "Mehmet"
    ogrenciler(0, 1) = "MUTLU"
    ogrenciler(1, 0) = "Zühal"
    ogrenciler(1, 1) = "TOPAL"
    ogrenciler(2, 0) = "Kenan"
    ogrenciler(2, 1) = "KALAV"
    ogrenciler(3, 0) = "Mustafa"
    ogrenciler(3, 1) = "ŞAHİN"
    ogrenciler(4, 0) = "Gamze"
    ogrenciler(4, 1) = "AYDIN"

    'A2: B6'yı Adı ve Soyadı değerleri ile dolduralım.
    shXL.Range("A2", "B6").Value = ogrenciler

    'C2: C6'yı formülle dolduralım. (=A2 & " " & B2).
    raXL = shXL.Range("C2", "C6")
    raXL.Formula = "=A2 & "" "" & B2"

    'D2:D6 hücrelerini dolduralım.
    With shXL
      .Cells(2, 4).Value = "Biyoloji"
      .Cells(3, 4).Value = "Matematik"
      .Cells(4, 4).Value = "Türkçe"
      .Cells(5, 4).Value = "Matematik"
      .Cells(6, 4).Value = "İngilizce"
    End With

    'A:D sütunlarını otomatik sığdıralım.
    raXL = shXL.Range("A1", "D1")
    raXL.EntireColumn.AutoFit()

    'Excel'in görünür olduğundan emin olalım ve kullanıcıya Excel'i kontrol etmesine izin verelim.
    appXL.Visible = True
    appXL.UserControl = True

    'Yayın nesnesi referansları.
    raXL = Nothing
    shXL = Nothing
    wbXl = Nothing
    'appXL.Quit()
    appXL = Nothing
    Exit Sub
Err_Handler:
    MsgBox(Err.Description, vbCritical, "Hata: " & Err.Number)
  End Sub
End Class
vbnet_excel_2.PNG

vbnet_excel_3.PNG