Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Vb.Net Excel Uygulaması

Admin

{TurkDevelopers}
Yönetici
TDN Admin
Katılım
30 Nis 2020
Mesajlar
114
Konum
Ankara
Web sitesi
turkdevelopers.net
Kodların çalışması için öncelikle Excel Nesne Kitaplığı'nı projemize eklememiz gerekiyor.
 • Project -> Add Reference
vbnet_excel.PNG

 • COM sekmesinde, Microsoft Excel Nesne Kitaplığı'nı (Microsoft Excel Object Library) bulun ve seçin.
vbnet_excel_1.PNG


Vb.Net:
Imports _excel = Microsoft.Office.Interop.Excel
Public Class Form1
  Private Sub btnExcel_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnExcel.Click
    Dim appXL As _excel.Application
    Dim wbXl As _excel.Workbook
    Dim shXL As _excel.Worksheet
    Dim raXL As _excel.Range

    'Excel'i başlatalım.
    appXL = CreateObject("Excel.Application")
    appXL.Visible = True

    'Yeni bir çalışma kitabı ekleyelim.
    wbXl = appXL.Workbooks.Add
    shXL = wbXl.ActiveSheet

    'Hücrelere tablo başlıklarını ekleyelim.
    shXL.Cells(1, 1).Value = "Adı"
    shXL.Cells(1, 2).Value = "Soyadı"
    shXL.Cells(1, 3).Value = "Tam Adı"
    shXL.Cells(1, 4).Value = "Bölümü"

    'A1: D1' arası hücreleri kalın ve hizalamayı ortalı olarak biçimlendirelim.
    With shXL.Range("A1", "D1")
      .Font.Bold = True
      .VerticalAlignment = _excel.XlVAlign.xlVAlignCenter
    End With

    'Aynı anda birden çok değer ayarlamak için bir dizi oluşturalım.
    Dim ogrenciler(5, 2) As String
    ogrenciler(0, 0) = "Mehmet"
    ogrenciler(0, 1) = "MUTLU"
    ogrenciler(1, 0) = "Zühal"
    ogrenciler(1, 1) = "TOPAL"
    ogrenciler(2, 0) = "Kenan"
    ogrenciler(2, 1) = "KALAV"
    ogrenciler(3, 0) = "Mustafa"
    ogrenciler(3, 1) = "ŞAHİN"
    ogrenciler(4, 0) = "Gamze"
    ogrenciler(4, 1) = "AYDIN"

    'A2: B6'yı Adı ve Soyadı değerleri ile dolduralım.
    shXL.Range("A2", "B6").Value = ogrenciler

    'C2: C6'yı formülle dolduralım. (=A2 & " " & B2).
    raXL = shXL.Range("C2", "C6")
    raXL.Formula = "=A2 & "" "" & B2"

    'D2:D6 hücrelerini dolduralım.
    With shXL
      .Cells(2, 4).Value = "Biyoloji"
      .Cells(3, 4).Value = "Matematik"
      .Cells(4, 4).Value = "Türkçe"
      .Cells(5, 4).Value = "Matematik"
      .Cells(6, 4).Value = "İngilizce"
    End With

    'A:D sütunlarını otomatik sığdıralım.
    raXL = shXL.Range("A1", "D1")
    raXL.EntireColumn.AutoFit()

    'Excel'in görünür olduğundan emin olalım ve kullanıcıya Excel'i kontrol etmesine izin verelim.
    appXL.Visible = True
    appXL.UserControl = True

    'Yayın nesnesi referansları.
    raXL = Nothing
    shXL = Nothing
    wbXl = Nothing
    'appXL.Quit()
    appXL = Nothing
    Exit Sub
Err_Handler:
    MsgBox(Err.Description, vbCritical, "Hata: " & Err.Number)
  End Sub
End Class
vbnet_excel_2.PNG

vbnet_excel_3.PNG